رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: با توجه به محدودیت منابع در احداث بناها و زیرساخت ها، ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر اقدام ارزنده ای است که می توان در عرصه های عمومی شهرها با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری دنبال کرد.

وی به تجربه موفق ایجاد گذر فرهنگ و هنر یزد اشاره کرد و افزود: گذر فرهنگ و هنر، هنرمندان را به میان مردم می آورد و گام ارزشمندی در راستای مردمی کردن فعالیت های فرهنگی و حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر است.

جمالی نژاد ضمن اعلام آمادگی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برای همکاری در ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر گفت : در شهرها فضاهای بسیاری وجود دارند که موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر   می تواند از آنها برای راه اندازی کارخانه های نوآوری فرهنگ و هنر بهره برداری نماید.

عضو هیات امنای موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ضمن تمجید از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب افزود: می توان از فضای مجازی به عنوان یک فرصت برای کمک به عرضه آثار و تولیدات هنرمندان بهره مند شد و بازارچه های مجازی فرهنگ و هنر را برپا کرد.

معاون وزیر کشور ضمن استقبال از رویکرد موسسه در حوزه صنایع خلاق برای همکاری در راه اندازی زیست بوم شهرهای خلاق اعلام آمادگی کرد.