به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر براساس تفاهم نامه ای که فی مابین محمدرضا کلایی شهردار مشهد، امین عارف نیا مدیرعامل موسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و جعفر مروارید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی مبادله شد، طرفین برای همکاری به منظور ایجاد گذر فرهنگ و هنر در خیابان دانشگاه مشهد و فعال سازی عرصه میدان شهدا با رویکرد هنرهای دینی توافق کردند. بربایه این گزارش در تفاهم نامه ای که در دفتر شهردار مشهد منعقد و مبادله گردید، شهرداری مشهد متعهد گردیده است تا پایان سال ۱۳۹۹ ضمن باز طراحی، آماده سازیف بهسازی ابنیه و زیباسازی گذر گلستان نسبت به واگذاری واحدهای تجاری به صاحبان کسب و کارهای فرهنگی و هنری اقدام نماید. موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر نیز متعهد گردیده است تا ضمن ایده پردازی، نیاز سنجی، امکان سنجی، انجام مطالعات بازار نسبت به تهیه طرح های مفهمومی و محتوایی و برنامه فیزیکی گذرهای فرهنگ و هنر مشهد اقدام و از فعالیت های نوآورانه و خلاق برای کارآفرینی در این ۲ عرصه حمایت نماید. شایان ذکر است کارگروهی مرکب از نمایندگان شهرداری مشهد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به روند پیشرفت تفاهم نامه نظارت خواهند کرد.