در ادامه امین عارف نیا مدیر عامل موسسه ضمن تشریح گزارش عملکرد موسسه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ گفت: طراحی مدل های بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری کشور و مساله شناسی و نیازسنجی برای توسعه فضاهای فرهنگی و هنری متناسب با آمایش سرزمین از رویکردهای موسسه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای کمک به توسعه فضاهای فرهنگی از طریق ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر گفت: با توجه به محدودیت های موجود برای احداث کالبد ها اعم از مجتمع ها و مراکز فرهنگی، می توان در تعامل با شهرداری ها نسبت به تبدیل میادین، عرصه های عمومی و شهری به گذرهای فرهنگ و هنر اهتمام کرد.

امین عارف نیا خاطر نشان کرد حمایت از زیست بوم های صنایع خلاق فرهنگی برای ارائه خدمات از دیگر رویکردهای موسسه در سال ۱۴۰۰ می باشد.

مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به آثار و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیتهای مراکز فرهنگی، هنری و گردشگری تابعه موسسه ابراز امیدواری کردبا عبور از وضع موجود شاهد ارائه خدمات مفید در مجموعه ها به شهروندان و خادمان فرهنگ و هنر باشیم.

بر پایه این گزارش در ادامه این جلسه، اعضای مجمع نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص برنامه های آتی موسسه را اعلام کردند.