فرهنگسرای بزرگ شهرکرد

معرفی فرهنگسرای بزرگ شهرکرد

این فرهنگسرا نقطه عطفی در بخش زیرساخت‌های فرهنگی و هنری چهارمحال و بختیاری به شمار می‌آید، چرا که ظرفیت این فرهنگسرا بخش عمده‌ای از کمبودها زیرساختی استان را پوشش می‌دهد. فرهنگسرای شهرکرد از نظر مکانی نیز در یکی از بهترین نقاط پرتردد مرکز استان قرار دارد که دسترسی آسان از سه جهت جزو ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌آید.

به اشتراک گذاری