تاریخچه موسسه

در سال‌های پایانی دهه شصت و در شرایطی که توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود با هدف ایجاد بستری برای حمایت از محققان، نویسندگان و هنرمندان و تامین نیازمندی‌های ضروری آنها موسسه‌ای با عنوان «موسسه اعتباری فرهنگ و هنر» با شخصیت حقوقی مستقل، غیرانتفائی و غیر دولتی تاسیس می‌شود.

بر اساس اساسنامه‌ای که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۳ به ثبت می‌رسد پرداخت تسهیلات به اصحاب فرهنگ و هنر در کنار سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های بازرگانی و عملیات اعتباری به عنوان موضوع فعالیت موسسه تعیین می‌شود.

سه ماه پس از تاسیس، نام موسسه به «موسسه اقتصادی توسعه فرهنگ و هنر» تغییر می‌کند و در اهداف و موضوع فعالیت موسسه بازنگری می‌شود.

هیات موسس که مرکب از آقایان سید محمد خاتمی، محمد حسین رضایی، علی ثقفی، محمدباقر کریمیان و احمد مسجد جامعی بود پس از تاسیس، ثبت و انتخاب ترکیب نخستین هیات امناء به کار خود پایان می‌دهد.

ریاست هیات امناء موسسه بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته می‌شود و آقایان محمود بروجردی، صادق آئینه وند، نصراله جوادی، محمدعلی رجبی، سیف اله داد، مهدی چمران، صباح زنگنه، فخرالدین انوار و ابوالقاسم خوشرو برای مدت ۳ سال به عنوان اعضای هیات امناء تعیین می‌شوند.

هیات امناء بر اساس اساسنامه محمد حسین رضایی، مسعود حجاریان، سید رسول سادات نژاد، حسین یاوری و عبدالحسین بهشتی را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می‌کند و حسین یاوری به عنوان نخستین مدیر عامل موسسه اقتصادی توسعه فرهنگ و هنر تعیین می‌شود.

براساس اساسنامه‌ای که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ ثبت می شود بهره‌گیری از منابع موجود اقتصادی به منظور کسب درآمد جهت کمک و توسعه فرهنگی و استقرار ارزش‌های اسلامی در کشور از طریق توسعه مراکز فرهنگی، تربیتی، آموزشی و هنری، کمک به هنرمندان و محققان، فیلمسازان و نویسندگان متعهد کشور، انجام کمک‌های مالی به سازمان حج و زیارت جهت بهبود بیشتر خدمات زیارتی و کمک به هر گونه فعالیت هنری، فرهنگی و آموزشی که برای نشر و توسعه فرهنگ اسلامی در داخل و خارج از کشور انجام می‌شود به عنوان هدف موسسه تعیین می‌گردد.

هیات امناء موسسه در جلسه فوق العاده‌ای که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ به ریاست علی لاریجانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود نام موسسه را به «موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر» تغییر می‌دهد.

موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در طول سال‌های فعالیت، خدمات موثری را به اصحاب فرهنگ و هنر ارائه و در راستای تقویت اقتصاد فرهنگ اقدامات متنوعی را انجام داده است.

به اشتراک گذاری