به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر مجموعه نشست های بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری ورزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صبح امروز در مجموعه فرهنگی رفاهی باغ زیبا آغاز به کار کرد.

این نشست ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ماه ساعت از ۹ صبح تا ۱۷ برگزار می شود.

در آیین گشایش این مجموعه نشست، سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و امین عارف نیا مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ضمن خوش آمد گویی به مدعوین به سخنرانی پیرامون موضوع طراحی الگوی بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری پرداختند.

“چالش های فضاهای فرهنگی” و “نقش فضاهای فرهنگی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی” از مهمترین موضوعات روز نخست نشست خواهد بود.

“بازآفرینی فضاهای فرهنگی هنری فراموش شده با رویکرد مکان سازی خلاق” و “تبیین ایده های نوین برای بهره برداری از فضاهای فرهنگی” از مهمترین موضوعات روز دوم این نشست ها خواهند بود که مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.