[smartslider3 slider=25]

 

گروه کر فیلارمونیک مارلیک به رهبری کیوان حبیب زاده از شب گذشته ۲۱ آبان ماه تا ۱ آذر ماه، هر شب راس ساعت ۲۰ در تالار مرکزی رشت به اجرای مگنیفیکات اثر جان راتر می پردازد.