محور مسجد آقا بزرگ، كوچه آشتی كنان، گذرهای آب انبارخان و درب باغ، بابا ولی و گذر پانخل تا میدان كمال الملك از جمله مسیرهای مشخص شده در گذر فرهنگ و هنر كاشان است.
با توجه به اینكه كاشان چهارمین پایتخت كتاب ایران است، نقاشی های دیواری این گذرها با موضوع معرفی كتاب و ترویج فرهنگ كتابخوانی اجرا شد.
گذر فرهنگ و هنر کاشان با همكاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان و شهرداری این شهر با هدف احیای شهرسازی فرهنگ مدار و رونق كسب و كارهای فرهنگی در كاشان اجرا شده و فعالان صنایع دستی و هنرمندان از این فرصت بهره می برند.