مهدی جمالی نژاد در اصفهان تصریح کرد: شهرداری و دهیاری‌های کشور از نگرش فقط عمرانی جدا شده و نگاه فرهنگی و اجتماعی به توسعه مناطق داشتند و برای پروژه‌ها پیوست هایی در این خصوص تعریف کرده‌اند.
وی بیان کرد: در پروژه‌های شهری به حوزه های مختلف فرهنگی توجه شده است و از اقشار مختلف مثل کودکان، سالمندان و معلولان و محیط زیست حمایت کردند و همین موضوع سبب انتخاب شهرهایی با عنوان دوستدار کودک، دوستدار محیط زیست و یا حامی معلولان انتخاب شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، رئیس سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور با اشاره به ایجاد گذرهای فرهنگی در مناطق تاریخی و هسته‌های مرکزی شهرها، تصریح کرد: چنین پروژه‌هایی که همراه با پیاده روسازی و ایجاد پیاده راه‌ها بوده فرصت‌های فرهنگی را برای مردم ایجاد کرده و نقش موثری برای مردم، توریست و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری داشته است.
وی محور چهارباغ اصفهان را یکی از پروژه های شاخص این بخش برشمرد و اظهارداشت: در بسیاری از شهرهای کشور چنین اتفاق و جریان فرهنگی در سال‌های اخیر شکل گرفته است و مدیران شهری چنین فرصت هایی را تقویت کرده‌اند.
جمالی نژاد با بیان اینکه در شهرهای کوچک ایجاد گذرهای فرهنگی صورت گرفته است ، خاطرنشان‌ کرد: در این مناطق با توجه به اینکه ترافیک سنگین و آلایندگی هوا هنوز مثل کلانشهرها آن‌ها را گرفتار نکرده فرصت خوبی است تا بر مدار پیاده راه سازی و کاهش وابستگی به حمل و نقل شخصی، به حفظ سلامت شهر و رشد اهالی فرهنگ و هنر کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: احیای بافت فرسوده، حفظ بافت مرکزی و توسعه فرهنگی همسو با توسعه شهری دستاوردهای این چنین اقدامات و پروژه هایی است که باید بیش از پیش ادامه یابد.

ایده “گذرهای فرهنگی و هنری” به عنوان مکانی برای ارایه تولیدات هنری و فرهنگی از سوی هنرمندان، با اتخاذ رویکرد ثروت آفرینی از طریق فرهنگ و ارتقای سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص ملی در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و واحدهای مرتبط با آن قرار گرفته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۹۷ بر ایجاد گذرهای فرهنگی تاکید کرد و برای تحقق این راهبرد علاوه بر حمایت مالی و معنوی، تسهیلات مناسبی به افراد صاحب طرح و ایده ارایه می‌کند.