به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و به نقل از  ایرنا انو محمد، نویسنده کتاب پیشرفت و توسعه در سه فصل جداگانه، مطالب را با موضوعات مالکیت همگانی و توانایی ملی، داستان رشد و محرومیت و جنجال و مبارزه آورده است.

نویسنده در مورد باطل شدن قرارداد وام در پروژه پل پادما، راهبرد بانک جهانی در بنگلادش و توانائی‌های بالقوه ملی می‌نویسد: اتهام فساد مالی در پروژه مذکور بجا بوده است. البته بانک جهانی هم از فساد مبرا نیست، بلکه اهرم استثمار قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا است. بنگلادش به عنوان کشوری فقیر معرفی می‌شود ولی توانائی‌های سرشار طبیعی، انسانی و معدنی نیاز به مدیریت دارد و به هیچ وجه فقیر نیست.
اهرم‌های سیاسی در بنگلادش با تغییر دادن چهره خود بر سرنوشت مردم حاکم می‌شود. نویسنده در آخرین مقاله اظهار می‌دارد که مردم باید علیه این استبدادها قیام و برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب پیشرفت و توسعه با نگاهی منتقداه بر طرح‌های توسعه‌ای در بنگلادش با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در داکا منتشر شده است.