هتل فرهنگ و هنر برای دومین سال پیاپی به عنوان واحد برتر گردشگری استان خراسان رضوی برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، هتل فرهنگ و هنر از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی به عنوان واحد برتر گردشگری استان خراسان رضوی انتخاب شد.

گفتنی است تقدیرنامه‌ای با همین موضوع از سوی ابوالفضل مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به مجتبی احمدی مدیر هتل فرهنگ و هنر اهدا شد.

هتل فرهنگ و هنر از واحدهای برتر گردشگری در شهر مقدس مشهد است که هر ساله میزبان زائران حرم مقدس رضوی است.