به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سیدمجید امامی روز یکشنبه در نشست «بازنگری در مدل بهره برداری از مجتمع های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اظهار داشت: در عرصه مردمی شدن فرهنگ و هنر کشور ظلم روا شده و باید همچون دوران ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی مدل «همه باهم» را اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت دنبال کردن جدی عدالت فرهنگی ادامه داد: بازسازی سیاست مردمی سازی فرهنگی این است که «مردم را درگیر امور کن تا رفتار تغییر کند».

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: با برقراری تناسب و توازن در همه عرصه های فرهنگی، عدالت فرهنگی در سطح جامعه و کشور برقرار خواهد شد.

به گفته امامی با اجرای دو سیاست «عدالت فرهنگی و عمومی سازی فرهنگ»، زمینه های الگوی مناسب بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری نیز ایجاد خواهد شد.

وی در مورد فضاهای فرهنگی و هنری اظهار داشت: ایجاد این فضاها در اماکن مناسب براساس فرهنگ ها و همچنین بهره برداری مناسب و نگهداری صحیح راهگشا خواهد بود.