به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر امین عارف نیا با اشاره به اینکه سرمایه های فرهنگی و آفرینش های هنری برای بروز و ظهور نیازمند فضاهایی مناسب و پاسخگو هستند، گفت: تکافوی سرانه ای به تنهایی نمی تواند تضمین کننده کارایی این فضاها باشند.

وی افزود: جذابیت های عملکردی، تناسب موقعیت مکانی، رونق فعالیتی، مکان سازی خلاق و کاربردی از عوامل موثر در کارایی فضاهایی از این دست هستند.
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی، سازمانهای عمومی، تشکل های مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در طول ٣ دهه گذشته، از ٦٣١ مجتمع و مرکز فرهنگی احداث شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بخش مهمی از زیرساخت های فرهنگی کشور یاد کرد و گفت: این مجتمع ها در کنار سالن های سینما، کتابخانه های عمومی، نگارخانه ها، کانون های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش و فرهنگسراهای شهرداری ها منظومه فضاهای فرهنگی کشور را تشکیل می دهند.
عارف نیا افزود: در کنار چالش فقر فضاهای فرهنگی با چالش مدیریت و بهره برداری از فضاهای موجود مواجه هستیم و باید برای رفع موانع قانونی، حل مسائل کالبدی، اصلاح تعارضات اجتماعی و اقتصادی چاره اندیشی کنیم.
وی با بیان اینکه مدیریت و بهره برداری صحیح از فضاهای فرهنگی و هنری از اهداف این نشست های کارشناسی است، ادامه داد: نشست های آسیب شناسی توسط کارشناسان در این عرصه انجام شده است که نتایج آن در گفت و گوهای دو روزه این سمینار به بحث گذاشته می شود.
عارف نیا اضافه کرد: قرار است برای برون رفت از وضعیت فعلی بهره برداری از فضاهای فرهنگی چاره اندیشی کنند.