آیین جشن انتخاب شهر سمنان به عنوان شهر خلاق سفال و سرامیک شب گذشته در گاراژ کلانتر برگزار شد. گاراژ کلانتر پس از مرمت و احیا به زودی به گذر فرهنگ و هنر شهر سمنان تبدیل خواهد شد.