به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر هم زمان با آیین معرفی سامانه اسناد فضاهای فرهنگی ایران، نمایشگاه منتخبی از اسناد تاریخی بناهای فرهنگی در محل با غ کتاب تهران گشایش می یابد.

بر پایه این گزارش در این نمایشگاه منتخبی از اسناد اعم از مکاتبات، گزارش ها، نقشه ها و عکس های تاریخی مرتبط با احداث و بهره برداری از بناهای فرهنگی – هنری ایران در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه از ۱۹ لغایت ۲۳ اردیبهشت در باغ کتاب تهران برپا و بازدید از آن برای عموم علاقمندان می توانند رایگان خواهد بود.