دستورالعمل شفاف‌سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضای سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تمام زیرمجموعه‌ها ابلاغ شد.

به‌منظور بهبود و ارتقای بهره‌وری نظام‌های حمایتی و نظارتی در این وزارتخانه و به استناد سیاست‌های کلی نظام اداری کشور و ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، بر اساس اعلام روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمام معاونت‌ها، واحدهای ستادی، سازمان‌های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادها و مراکز کمک بگیر از این وزارتخانه، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و غیره مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

اطلاعات عمومی این دستورالعمل شامل تمامی آئین نامه ها، اعداد و ارقام و آمارهای ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری غیر طبقه‌بندی مشمول این دستورالعمل می‌شوند و همگی ملزم به رعایت آن هستند.

در این دستورالعمل محورهای شفاف‌سازی در ۱۵ محور، راهبردهای اجرایی در ۵ محور، راهبردهای فنی در ۷ محور، تکلیف اساسی واحدهای مشمول در ۴ محور به‌صورت مجزا و تفکیک‌شده به آن‌ها اشاره و پرداخته شده است.

این دستورالعمل در یک مقدمه، ۱۳ ماده و یک پیوست که جز لاینفک آن لازم اجرا بوده و بنا به تاکید حوزه وزارتی دستورالعمل‌های قبلی با شماره‌های مورد اشاره در نامه‌های ابلاغی از این تاریخ ملغی خواهند بود.

این دستورالعمل هم‌اکنون در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی https://www.farhang.gov.ir قابل مشاهده است.