به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فر هنگ و هنر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین جلسه هیات امنای موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در دولت دوازدهم با ابراز مطلب فوق گفت: در دولت دوازدهم به این جمع بندی رسیدیم که توسعه فضاهای فرهنگی و هنری به عنوان ماموریت اصلی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر تعریف شود و موجب خرسندی است که با وجود تمام محدودیت ها، موسسه تخصصی متولی فضاهای فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است.

سید عباس صالحی ادامه داد: در دو سال گذشته یکی از دغدغه‌های ما این بود که موسسات وزارتخانه متبوع چابک‌سازی شده و برنامه‌های محوری داشته باشند، از این رو در خیلی از معاونت‌ها شاهد ادغام موسسات بودیم، زیرا برخی از موسسات باتوجه به شرایط زمانی خود شکل گرفته بود که دیگر استمرار فعالیت شان ضرورتی نداشت و یا باتوجه به شرایط فعلی، کاربری در قالب تجمیع بهتر می‌شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر از جمله موسساتی بود که در دایره ادغام‌ها قرار نگرفت و وظایف‌محوری آن تعریف و به فعالیت خود همچون گذشته ادامه داد و بهره برداری بهینه و کمک به توسعه فضاهای فرهنگی و هنری به عنوان ماموریت و وظیفه محوری موسسه تعریف شد. دلیل آن هم این بود که بسیاری از بخش‌های فرهنگی و هنری کشور بلاتکلیف است و همیشه انتظارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخگویی و ارائه آمار در حوزه‌های مختلف وجود داشته و از این رو این موسسه در مرجعیت قرار دادن وزارتخانه متبوع می‌توانست موثر باشد.

صالحی با تاکید بر برخی اقدامات مثبت این موسسه ادامه داد: توجه به معماری فضاهای فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، رصد و آمایش فضاهای فرهنگی و هنری، حفاظت از اسناد فضاهای فرهنگی و هنری، تجربه‌نگاری و تعریف مناسبات مکان‌های فرهنگی شهری و روستایی ضروری است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: البته با وجود اپیدمی کرونا و پایین آمدن منابع درآمدی و محدودیت انجام برنامه‌های محوری این موسسه توانسته با مجموعه‌های دیگر ارتباط‌های خوبی را برقرار و فضاهای فرهنگی و هنری خوبی را در کشور ایجاد کند که به عنوان میراثی برای آیندگان می‌تواند مهم باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان از همه کسانی که در موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر زحماتی را در شرایط سخت کرونایی و محدودیت‌های مالی داشته‌اند تشکر و از آنها تقاضا کرد تا تجارب و برنامه‌های خود را به دولت آینده هم منتقل کنند.