صابر سهرابی در گفت وگو با روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت: تالار مرکزی شهر شیراز که کلنگ آغاز پروژه حدود ۱۰ سال است به زمین خورده، با حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی، به دلیل تخصیص بودجه های ناچیز و ناکافی به بهره برداری نرسیده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: با چند سرمایه گذار نشست گذاشته شد تا بتوانیم تالار را به بخش خصوصی واگذار کنیم که این بحث هم به نتیجه نرسید، اما در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت و بازدید وزیر محترم از مجتمع که در بهترین نقطه شهر شیراز واقع شده، جز مصوبات سفر آمد که تالار در سه سال آینده تکمیل، تجهیز و بهره برداری شود.
سهرابی اضافه کرد: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سفر اخیر به این امر اختصاص داده شد و با پیگیری های استاندار فارس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل استان مکاتباتی هم صورت گرفته و امیدواریم تا پایان سال اعتبارات مصوب اختصاص پیدا کند و تالار مرکزی شیراز بعد از ۱۰ سال به سرانجام برسد.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از مصوبات سفر رییس جمهوری به استان فارس اختصاص اعتبار تعمیر و تجهیز کتابخانه قلات در مرکز شهر شیراز بود و نیز به مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان خنج بودجه ای اختصاص داده شد که با پیشرفت ۹۵ درصدی فعلی بتوانیم در سال آینده یا بهمن ماه امسال مجتمع را به بهره برداری برسانیم.
سهرابی در بخش دیگری اظهار داشت: استان فارس ۳۴ مجتمع فرهنگی و هنری فعال دارد که اداره های فرهنگ و ارشاد در آنها مستقر هستند، در ۳۱ شهرستان از ۳۶ شهرستان استان اداره های فرهنگ و ارشاد داریم.
وی گفت: باتوجه به اینکه مجموعه تالار و نگارخانه های شهر از مجتمع های فرهنگی و هنری و اداره ها جدا هستند، تلاش داشتیم به بخش خصوصی واگذار کنیم، امسال موضوع واگذاری ۱۵ مجتمع را داریم که مراحل اولیه کار انجام شده است.
وی افزود: در بخش دوم نیز آگهی خواهیم کرد تا مجتمع ها را واگذار کنیم تا بتوانند در حفظ و نگهداری آنها فعال تر از ادارات باشند؛ چون موضوع تعمیر، تجهیز و نگهداری هزینه هایی را دارد که در چند سال گذشته بسیار تقلیل یافته و به دست ما نرسیده است، به همین دلیل بخش خصوصی را وارد عرصه کردیم تا بتوانند مجتمع ها را پویا نگهدارند.
سهرابی اظهار داشت: بخش دیگری از فعالیت مجتمع های فرهنگی و هنری، حضور انجمن های مستقر در شهرستان هاست، ولی در بیش از دو سال وجود کرونا و بی رونقی فعالیت های فرهنگی و هنری، باعث شد کمتر کار انجام شود، اما سیاست وزارتخانه و اداره کل این هست که ما بتوانیم واگذاری ها را انجام دهیم و دولت
به نظارت، حمایت و پشتیبانی از فعالیت های هنری در بخش خصوصی برگردد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اظهار کرد: ۱۷ پروژه نیمه تمام فرهنگی هنری از پیشرفت ۱۰ تا ۹۰ درصد در استان وجود دارد که با تخصیص اعتبارات لازم تجهیز و تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید که تعدادی از اینها کتابخانه است که ما به عنوان دستگاه مجری درحال ساخت و بهره بردار نهاد کتابخانه ها که تحویل خواهد شد.