وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین توئیت خود نوشت: بهار امسال ۱۵۵۴۸ کتاب منتشر شد. بهار پارسال ۱۵۴۷۶ ⁧ کتاب⁩ نشر یافت. در شرایط سخت اقتصادی و کرونایی، همت ناشران فرهنگ‌گستر ستودنی است.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در متن توئیت سید عباس صالحی آمده است:
«بهار امسال ۱۵۵۴۸ کتاب منتشر شد. بهار پارسال ۱۵۴۷۶ ⁧ کتاب⁩ نشر یافت. در شرایط سخت اقتصادی و کرونایی، همت ناشران فرهنگ‌گستر ستودنی است.
در برخی حوزه‌ها چون: هنر، علوم طبیعی و ریاضی، دین به ترتیب: ۲۳،۴۵،۵۰ درصد افزایش داشت
‏در برخی حوزه‌ها چون: کمک ‌آموزشی و ادبیات، ۳۶ و ۲ درصد کاهش»