روز شنبه ۲۷ بهمن ماه بهرام جمالی معاون فرهنگی موسسه «کمک به توسعه فرهنگ و هنر»، آرین منش رییس اداره هماهنگی، پیگیری و نظارت برامور شهرستانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، باری رئیس شورای اسلامی شهرستان نیشابور و علیرضا سیدآبادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وسرمایه گذار نیشابور از مکان احداث این گذر فرهنگ وهنر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر مکان پیشنهادی گذر فرهنگ و هنر نیشابور  در بلوار فضل خیابان موعود بازیربنای ۹۵۰ مترمربع قرار دارد. این گذر پیشنهادی توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و مصوبه شواری اسلامی و همکاری شهرداری و همکاری بخش خصوصی در نیشابور در صورت تایید نهایی راه اندازی خواهد شد.

این گذر فرهنگ وهنر شامل نگارخانه.سالن تئاتر، کتابکده، سالن مطالعه، غرفه های فرهنگی و هنری، کافه کتاب، بازارچه هنری، فضای آموزشی و …خواهدبود.

گفتنی است طراحی مدل‌های بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری کشور و مساله شناسی و نیازسنجی برای توسعه فضاهای فرهنگی و هنری متناسب با آمایش سرزمین از رویکردهای سال ۱۴۰۰ موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر خواهد بود.