قرارداد ارائه خدمات گردشگری سلامت محور به بازنشستگان روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه در مجموعه فرهنگ و هنر آدران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر این قرارداد در حاشیه مراسم اهدای جوایز مرحله نخست طرح یاری سازمان بازنشستگی کشوری به امضا رسید.
این قرارداد با امضای محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، رضا خادم الرضا مدیرعامل شرکت پرشین گلف و امین عارف نیا مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در حاشیه مراسم اهدای جوایز مرحله نخست طرح یاری مبادله شد. در این قرارداد ارائه خدمات گردشگری سلامت محور به بازنشستگان، مد نظر خواهد بود.