هیئت امناء

هیئت امناء مرکب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس هیئت امناء و چهار نفر که از سوی ایشان به مدت سه سال منصوب می‌شوند. این هیئت بالاترین مقام مؤسسه بوده و عهده‌ دار وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه‌، به منزله مجامع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه محسوب می‌شود.

محمد مهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس هیئت امناء

سید محمود اسلامی

نایب رئیس هیئت امناء

سید محمد هاشمی

دبیر هیئت امناء

وحید آرایی

عضو هئیت امناء

 

مهدی جمالی نژاد

عضو هئیت امناء

 

وظایف هیئت امناء

حدود و اختيارات و وظايف هيئت امناء مؤسسه عبارت است از:

۱- تصويب راهبرد و اهداف كلي مؤسسه.

۲- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه مؤسسه.

۳- رسيدگي به گزارش عملكرد مؤسسه و گزارش هيئت مديره و بازرس (حسابرس مستقل) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه .

۴- تصويب ساختار و آئين ­نامه­ هاي اداری، مالی معاملاتی  و ساير آئين­ نامه­ هاي مؤسسه.

۵- تصويب افزايش و يا كاهش سرمايه مؤسسه.

۶- کوشش برای جلب كمك­ ها و يا مشاركت­ با اشخاص حقيقي و يا حقوقي به منظور كمك به اهداف مؤسسه و قبول هدایا و کمک های بلاعوض.

۷- ایجاد و تقویت ساز و کارهای لازم برای فعالیت­ های اقتصادی – بازرگانی به منظور کمک به اهداف مؤسسه.

۸- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي مؤسسه.

۹- تصميم­ گيري و نظارت كلي بر اجراي برنامه ­هاي مصوب هيأت امناء و ارزيابي عملكرد سالانه مؤسسه و عوامل آن.

۱۰- انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان.

۱۱- هرگونه واگذاری و ترهین اموال غیرمنقول مؤسسه اعم از فروش، صلح، هبه، رهن و … پس از رعایت ترتیبات مقرر در اساسنامه، به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۱۲- انحلال و تصفیه.

۱۳- اصلاح و تغییر اساسنامه.

تبصره : هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد و مواد اساسنامه پس از تصویب هیأت امناء باید به تأئید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد.