هیئت مدیره

هيئت مديره مؤسسه مركب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل می‌باشند كه هيأت امناء از بين خود يا از خارج به مدت ۳ سال انتخاب می‌نمايند. هيأت مديره نماينده قانونی و تام الاختيار مؤسسه در حدود مقررات مندرج در اساسنامه مؤسسه می‌باشد.

محمدرضا نوروزپور

رئیس هیئت مدیره

مهدی افضلی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

حسین دیوسالار

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد الهیاری فومنی

عضو هئیت مدیره

حسین سیفی

عضو هیئت مدیره

 

وظایف هیئت مدیره

۱- نمايندگي مؤسسه در برابر اشخاص و كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غير دولتي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

۲-­ بررسي ­و تنظيم بودجه ­و ترازنامه و حساب سود­و زيان ساليانه براي تقديم به هيئت ­امناء.

۳- تهیه و تدوین ساختار و آئين­نامه‌هاي اداري و مالي معاملاتی و ساير آئين­نامه­ ها و ضوابط مورد نياز به پيشنهاد مديرعامل و تائید هیئت مدیره به منظور ارائه به هيئت امناء.

۴- پیشنهاد تأسیس دفاتر و شعب مؤسسه در داخل و خارج از کشور به هیئت امناء جهت تصویب.

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به فعالیتهای اقتصادی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به منظور کمک به تحقق اهداف مؤسسه در چهار چوب سیاست­‌های مصوب هیئت امناء.

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام مؤسسه نزد بانكها و مؤسسات و انسداد آنها.

۷- دريافت مطالبات و پرداخت ديون مؤسسه.

ماده ۲۵- هیئت مدیره یک نفر را از بین خود و یا خارج از خود به مدیریت عامل و یک نفر را به عنوان خزانه دار مؤسسه انتخاب می کند.مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه می باشد.

بازرس ( حسابرس )

هیئت امناء در هر سال یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی­البدل برای مدت یکسال انتخاب می­کنند.

بازرس اصلی و علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و ترازنامه مؤسسه اظهار نظر نموده و گزارش جامعی راجع به وضعیت مالی مؤسسه به هیئت امناء تسلیم نمایند.