هیات مدیره

هيأت مديره مؤسسه مركب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل می‌باشند كه هيأت امناء از بين خود يا از خارج به مدت ۳ سال انتخاب می‌نمايند. هيأت مديره نماينده قانونی و تام الاختيار مؤسسه در حدود مقررات مندرج در اساسنامه مؤسسه می‌باشد.

۱- نمايندگي مؤسسه در برابر اشخاص و كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غير دولتي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

۲-­ بررسي ­و تنظيم بودجه ­و ترازنامه و حساب سود­و زيان ساليانه براي تقديم به هيأت ­امناء.

۳- تهیه و تدوین ساختار و آئين­نامه‌هاي اداري و مالي معاملاتی و ساير آئين­نامه­ ها و ضوابط مورد نياز به پيشنهاد مديرعامل و تائید هیأت مدیره به منظور ارائه به هيات امناء.

۴- پیشنهاد تأسیس دفاتر و شعب مؤسسه در داخل و خارج از کشور به هیأت امناء جهت تصویب.

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به فعالیتهای اقتصادی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به منظور کمک به تحقق اهداف مؤسسه در چهار چوب سیاست­‌های مصوب هیأت امناء.

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام مؤسسه نزد بانكها و مؤسسات و انسداد آنها.

۷- دريافت مطالبات و پرداخت ديون مؤسسه.

ماده ۲۵- هیات مدیره یک نفر را از بین خود و یا خارج از خود به مدیریت عامل و یک نفر را به عنوان خزانه دار مؤسسه انتخاب می کند.مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه می باشد.

بازرس ( حسابرس )

هیأت امناء در هر سال یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی­البدل برای مدت یکسال انتخاب می­کنند.

بازرس اصلی و علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و ترازنامه مؤسسه اظهار نظر نموده و گزارش جامعی راجع به وضعیت مالی مؤسسه به هیأت امناء تسلیم نمایند.

به اشتراک گذاری
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print