به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر امین عارف نیا مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: یکی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری و ایجاد گذر فرهنگ و هنر است و هم اکنون این گذرها در ۶ شهر کشور از جمله دامغان در حال ساخت است.