“انالله و انااليه راجعون”
درگذشت تاسف انگيز انسان متعهد، شريف و پارسا جناب آقاي علي مرادخاني كه از كارگزاران خوشنام فرهنگ و هنر بود موجب تاسف و تاثر و ضايعه اي جبران ناشدني است.
آن فقيد سعيد چهار دهه خالصانه و متعهدانه براي اعتلاي فرهنگ و هنر و به خصوص موسيقي اصيل ايران كوشيد و از حريم هنر و هنرمند صيانت كرد.
از درگاه خداوند متعال براي روح بلندش علو درجات و براي همسر، فرزندان و دوستان داغدارش صبر و سلامت مسالت مي نمايم.
روحش شاد و يادش گرامي
امين عارف نيا