اطلس فضاهای فرهنگی کشور، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در باغ کتاب تهران با حضور محمود شالویی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن نامور مطلق رییس فرهنگستان هنر، حسین دیوسالار مشاور ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطفه فرهنگی گردشگری عباس آباد و امین عارف نیا مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر رونمایی شد.