همایش معاونان عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، روز دوشنبه دهم تیر ماه در مجتمع پذیرایی، اقامتی و تفریحی فرهنگ و هنر آدران برگزار شد.