[smartslider3 slider=35]

 

صبح روز یکشنبه ۸ دی ماه سال جاری سومین نشست ستاد فرهنگی بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو

در محل بنیاد رودکی برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری از این جلسه را مشاهده می کنید.