به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در این وبینار دکتر حمید دوست محمدیان «استاد دانشگاه علوم کاربردی آلمان»، دکتر محمد زارعی «پژوهشگر حوزه فرهنگ در آلمان»، دکتر حمید محمدی «رایزن فرهنگی آلمان» به بحث و بررسی در مورد سیاستگذاری فرهنگی آلمان و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری این کشور می پردازند. گفتنی است: این وبینار با حمایت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه ۲۸ تیر ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ به وقت تهران برگزار می شود. لینک شرکت در وبینار: https://www.skyroom.online/ch/tfarhang.ir/fazahayefarhangi