به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به فرهنگ توسعه و هنر، در این وبینار دکتر ابوالحسن خلج منفرد رئیس مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،
دکتر بهرام جمالی استاد دانشگاه، محمد حسین انصاری پژوهشگر و کارشناس فرهنگی، گلمر مینا خطیبی مهندس معماری و مدرس حفاظت و ميراث فرهنگى در آكادمى هنرهاى زيباى وين، جواد شیدایی سرپرست رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش و امیرحسین صادقی پژوهشگر به تبادل نظر در مورد توسعه فضاهای فرهنگی در اتریش پرداختند.
موضوعات مورد بحث در این وبینار فعالیت‌های فرهنگی در پلازاها و بافت فرهنگی و ساز و کار بهره‌برداری از بناهای تاریخی به عنوان فضاهای فرهنگی بود.