نشست بررسی روند توسعه فضاهای فرهنگی در جهان امروز، روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه در مجتمع فرهنگ و هنر آدران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر این نشست به همت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، انجمن علمی مطالعات فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.
“روند و چشم انداز توسعه فضاهاي فرهنگي” ، “مهندسی توسعه فرهنگی در جنوب شرقی آسیا”، “لیبرالیسم اقتصادی ترکیه و انعکاس آن در حوزه فرهنگ”، “آرمان‌شهر و اهمیت اندیشه آرمان‌شهری در تحول فرهنگی كشورها” و “مروری بر سیاست‌ها و راهكارهای فدراسیون روسیه در توسعه فضاهای فرهنگی” از مهمترین موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته خواهد شد.
در این نشست كارشناسان ارشد ديپلماسي فرهنگي، مديران فرهنگي، پژوهشگران و اندیشمندان مطالعات فرهنگي حضور خواهند داشت.