معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت ساماندهی پرداخت‌های کارکنان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرنگ و هنر، لادن حیدری در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع گفت: فرهنگ‌سازی در امر صرفه‌جویی ضروری است.

لادن حیدری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مدیران معاونت در خصوص ساماندهی و مدیریت منابع گفت: در شرایط کنونی به‌منظور برون‌رفت از وضعیت موجود، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بسیار حائز اهمیت است. دولت برنامه‌هایی را برای مدیریت منابع در نظر گرفته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان عضوی از بدنه دولت تابع وضع موجود و برنامه‌های دولت است.

حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع گفت: در جایگاه معاون توسعه مدیریت و منابع و به‌عنوان یکی از کارکنان این وزارت خانه، که سال‌ها در پست‌های کارشناس، معاون مدیرکل، مدیرکل فعالیت نموده و با مسائل و مشکلات کارکنان آشنا بوده، دغدغه ایجاد امنیت روانی و شغلی برای کارکنان را دارم. از سوی دیگر ما به‌عنوان دستگاه دولتی، تابع اجرای برنامه‌های دولت و ملزم به مدیریت منابعی که در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد هستیم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جلساتی به‌منظور ساماندهی و مدیریت منابع تشکیل شده ولی هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. حیدری افزود که از تمامی ظرفیت‌ها برای حفظ وضعیت موجود استفاده شده و عزم ما این است که با تمام توان برای ایجاد امنیت روانی برای کارکنان و حفظ رفاهیات و مزایای کارکنان اقدام نماییم.

حیدری با اشاره به‌ضرورت فرهنگ‌سازی درزمینهٔ مدیریت منابع گفت: به‌منظور مدیریت منابع در سازمان و صرفه‌جویی، فرهنگ‌سازی لازم است. این‌که کارکنان به‌عنوان عضوی از دستگاه، حس همکاری و مشارکت داشته باشند و همگام با مدیران به امر صرفه‌جویی توجه نمایند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع در پایان همکاری و مشارکت مدیران دستگاه را در امر مدیریت منابع ضروری و حائز اهمیت دانست.

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور مدیران کل و مشاوران، صبح روز شنبه ۵ مرداد ۹۸ در دفتر معاونت برگزار شد.