مدير عامل موسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر كه به صورت تصويري در جلسه بررسي پيشنهاد تدوين سند توسعه فضاهاي فرهنگي تبريز سخن مي گفت، ضمن بيان مطلب فوق، افزود: اسناد راهبردي نقش يك نورافكن را ايفا مي‌كنند و كمك مي‌كنند از افقي بلندتر اجزا و فرايندهاي يك موضوع بازبيني شوند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، امين عارف نيا ضمن تقدير از اهتمام شوراي اسلامي شهر و شهرداري تبريز به موضوع توسعه فضاهاي فرهنگي به دستاوردهاي تدوين سند اشاره كرد و گفت: الگوهاي توسعه فرهنگي شهر و چشم‌انداز آن در افق زماني طرح، استراتژي سازمان و مديريت هدايت و راهبري، پهنه‌بندي فرهنگي شهر، طرح هاي موضوعي به تفكيك بخش‌ها و طرح‌هاي موضعي به تفكيك پهنه‌ها، سازمان فضايي فرهنگي شهر و برنامه‌هاي ساختاري و عملياتي به تفكيك سازمان‌هاي متولي از جمله دستاوردهاي تهيه سند خواهد بود.

مديرعامل موسسه كمك به توسعه فرهنگ و هنر افزود: براي تحقق خروجي اين سند بايد وظايف نقش آفرينان اعم از مردم، بخش خصوصي، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و بخش خصوصي به تفكيك احصا و پيگيري شود.

در ادامه اين جلسه دكتر سعيد ايزدي عضو شوراي راهبردي فضاهاي فرهنگي به سوالات و دغدغه‌هاي اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز و كارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در جلسه پاسخ داد.

در ابتداي اين جلسه محمدپور مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي نيز ضمن اشاره به اهميت تدوين اين سند ابراز اميدواري كرد با تصويب پيشنهاد ارائه شده توسط شوراي شهر و با همكاري شهرداري تبريز و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي متولي امور فرهنگي تبريز پس از تهران دومين شهري باشد كه از سندي كاربردي و راهبردي در زمينه توسعه فضاهاي فرهنگي برخوردار مي‌شود.