به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، امین عارف نیا مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در جلسه مجمع عمومی این موسسه که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد ضمن اعلام این خبر افزود: ارتقای مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه و بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری ضروری است.

عارف نیا با اشاره به اصول برنامه راهبردی موسسه گفت: برنامه ریزی، تسهیل گری و مشارکت در ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر، ایجاد سامانه اسناد توسعه فضاهای فرهنگی ایران، برگزاری سمینارهای مجازی بررسی روند توسعه فضاهای فرهنگی در جهان، مستند سازی تاریخ شفاهی احداث بناهای فرهنگی ایران، تهیه مدل بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه خدمات گردشگری به خادمان فرهنگ و هنر عناوین اصلی برنامه های موسسه در سال ۱۳۹۹ بوده است.

مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به اینکه پرونده ۱۸ گذر فرهنگ و هنر در دست اقدام می باشدگفت: در صورت اعطای تسهیلات به کسب و کارهای متقاضی فعالیت در این گذرها تا پایان سال ۱۴۰۰ می توانیم شاهد راه اندازی این گذرها باشیم.

عارف نیا ضمن تبیین روند ایجاد سامانه اسناد فضاهای فرهنگی ایران گفت: این سامانه دسترسی ضمن تجمیع اسناد و مدارک مرتبط با بناهای فرهنگی، پژوهشگران و کارشناسان حوزه فرهنگ و هنر به اسناد مرتبط با فضاهای فرهنگی کشور را تسهیل   می کند.

وی افزود: تاکنون بیش از  هشتاد هزار برگ سند مرتبط از مراکز اسنادی کشور گردآوری، توصیف و بر روی سامانه بارگذاری شده است و پس از اتصال به درگاه های دولت الکترونیک در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به برگزاری ده سمینار مجازی برای بررسی روند توسعه و نظام بهره برداری از فضاهای فرهنگی و هنری در کشورهای مختلف گفت: رهیافت های این وبینارها در تدوین مدل بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری کشور که در دست تدوین می باشد مورد توجه خواهد بود.

وی تاکید کرد متاسفانه در سال های گذشته روند بهره برداری از مجتمع های فرهنگی و هنری و تالارهای شهر با اخلال هایی مواجه بوده که باید برای ایجاد رونق در این مراکز چاره اندیشی کرد.

امین عارف نیا به ضرورت مستندسازی تجارب دست اندرکاران احداث بناهای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: در پروژه مستند سازی تاریخ شفاهی این حوزه با سیاست گذاران، برنامه ریزان، طراحان و مجریان احداث فضاهای فرهنگی ایران مصاحبه های عمیق صورت گرفته است و به زودی در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

مدیر عامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به تدوین اسناد فضاهای فرهنگی کلان شهرها نیز اشاره کرد و گفت: از برنامه های موسسه در سال ۱۴۰۰ همکاری با شهرداری ها برای تدوین این اسناد و تهیه طرح های موضوعی و موضعی توسعه فرهنگی به تفکیک بخش ها و پهنه ها و ترسیم فضائی فرهنگی شهر ها است.

بر پایه این گزارش آخرین جلسه هیات امنای موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در دولت دوازدهم که به ریاست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و اعضا پس از  ضمن استماع گزارش حسابرس قانونی موسسه، صورت های مالی در سال ۱۳۹۹ را تصویب کردند.