به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، شهرداری رام‌الله در فلسطین اشغالی اقدام به بازسازی خانه‌های قدیمی این منطقه کرده که برخی از آن‌ها متعلق به خود شهرداری بوده و برخی دیگر نیز توسط شهرداری اجاره شده‌اند. هدف از این بازسازی آماده کردن بازاری سنتی و محلی برای عرضه هنر جوانان فلسطینی بوده است. سالی ابوبکر، مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری رام‌الله می‌گوید که پس از همه گیری ویروس کرونا و صدماتی که به بخش فرهنگ و هنر وارد کرده این پروژه به عنوان اقدامی ضروری برای حمایت از هنرمندانی که راه معیشتشان تحت تاثیر این بیماری مسدود شده بود، در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.