به گزرارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در دولت سیزدهم روز یکشنبه ۲۳ آبان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورای سیاستگذاری در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را موظف به اجرای مصوبات این شورا می داند، گفت: در دولت مردمی نقش مردم تصدی گری و نقش دولت تسهیل گری است. بنابراین اگر می خواهیم دولت مردمی داشته باشیم باید حوزه فرهنگی از سوی مردم اداره شود و دولت در این زمینه نقش تسهیل گری داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه افزود: در حال حاضر در ستاد مناطق محروم که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی شده، همکاری خوب و نزدیکی میان کانون های فرهنگی و هنری مساجد و بخش های مختلف فرهنگی و هنری وزارتخانه برقرار شده است.

اسماعیلی با اشاره به حضور افراد حقیقی و حقوقی در شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور، گفت: این شورا از شخصیت های معتبر حقوقی، حقیقی و تاثیرگذار تشکیل شده و لازم است هم افزایی میان این شورا با ستادهای تصمیم گیر صورت بگیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: وزارتخانه هایی مانند وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از جمله دستگاه هایی هستند که در این حرکت هم افزا می توانند اثرگذار باشند و برای پیشبرد سیاست های فرهنگی دولت، یکی از بازوهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار آیند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر عزم و اراده جدی در انجام فعالیت ها به ویژه حوزه های فرهنگی و هنری، ادامه داد: امیدواریم شاهد دوره ای درخشان در این فضا باشیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را موظف می داند مصوبات شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد را اجرایی کند.

دکتر اسماعیلی با اشاره به گزارش ارائه شده حسابرس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در این جلسه، گفت: حرکت بر اساس اساسنامه این ستاد برای ما اصل است و بر مبنای آن حرکت می کنیم.