سید عباس صالحی در جدیدترین توئیت خود با اشاره به اقدامات بنگاه‌های خبری ضدایرانی نوشت: از ایرانیان خارج از کشور انتظار داریم که هرکدام یک رسانه باشند.

به گزارش مرکز روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در متن توئیت سید عباس صالحی آمده است:

“از بنگاه‌های خبری ضد ملت ایران انتظاری نیست، اما از ایرانیان خارج از کشور انتظار می‌رود که هرکدام یک رسانه باشند:

‏در روایت همراهی ملت و دولت ایران علیه کرونا

در بیان تنگناهای تحریمی در ایام کرونا

در باز‌‌روایت مشاهدات کرونایی برای مردم ایران

ایرانیان کنار هم در مقابله با کرونا