توسعه عمرانی و ساخت وسازهای جدید در حوزه فرهنگ و هنر باید با تغییر نگرش‌ها، رویکردها و ارائه برنامه‌های نو و تازه همراه باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سید عباس صالحی روز دوشنبه در آیین بهره‌برداری از ساختمان بازسازی شده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اظهار داشت: هرگونه اتفاق سخت‌افزاری که امیدواری را به همراه دارد باید با تغییرات و اتفاقات مناسب در حوزه نرم‌افزاری همراه باشد.

وی ادامه داد: در شرایط جدیدی که شاهد بهره‌برداری از ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان هستیم، بی‌شک باید نگاه‌های تازه، هم‌افزایی و ایده‌های با طراوت بیش از گذشته شکل گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم که امکان جدید بتواند در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری مؤثر واقع شود و ساختمان جدید اداره کل اصفهان نیز بتواند برای اصفهان که مهد فرهنگ و هنر است، سودمند و اثربخش واقع شود.

صالحی افزود: باید از مدیران، وزرا و معاونان پیشین تشکر کرد که با همت خود سبب تکمیل و بهسازی این مکان شدند.