وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری یزد، گفت: در سفر استانی به یزد تفاهم‌نامه‌ای با استانداری یزد به مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال به امضا میرسد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سید عباس صالحی در دیدار با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تاکید کرد: بعد از هر جلسه‌ای با کارکنان و هنرمندان برنامه ما بر این شکل است که سخنان این جلسات را به معاونین خود در مرکز منتقل کنیم. در تهران هم بعد از سفرهای استانی جلساتی با مدیران کل استانی برگزار می‌شود و نقطه نظرات آن‌ها را بعد از برگزاری سفر جویا می‌شویم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: یکی از برنامه‌هایی که در سفرهای استانی خود پیگیری می‌کنیم این است که مرجعیت ادارات کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در استان‌ها بالا ببریم، همچنین بحث‌های حمایتی از ادارات را مدنظر داریم که مجموع این اتفاقات در قالب تفاهم‌نامه‌ای با استانداری‌های شکل می‌گیرد.

وی افزود: در سفر استانی به یزد نیز چنین تفاهم‌نامه‌ای در نظر گرفته شده است که مبلغ آن بالغ‌بر ۸۳۰ میلیارد ریال است که البته این مبلغ جدای از تالار مرکزی یزد است که با احتساب تالار، مبلغ نهایی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

وی اظهار داشت: با همین نگاه می‌توان حمایت‌ها را از هنرمندان، رویدادها، زیرساخت‌ها و بخشی از کارکنان ادارات کل استانی داشت و درعین‌حال مرجعیت اداره کل استان را هم فراهم کرد.