با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جلسه کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی شرق و غرب کشور تشکیل شد.

صبح امروز کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی شورای امنیت و توسعه پایگاه های شرق و غرب کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دستور بررسی طرح های خواهر خواندگی شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران با شهرهای مرزی کشورهای همسایه و الگوی قرارگاه فضای مجازی در استان ها تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سیدعباس صالحی در این جلسه گفت: کشور ما دارای همسایه های بسیاری است که باید آن را به عنوان یک فرصت در نظرگرفت.

وی افزود: با توجه به فشارهای روانی و اقتصادی که امروز بر کشور حاکم است، کشورهای همسایه برای ما در تمامی حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرصت محسوب می شود و ضرورت دارد ارتباط قوی تر، پیگیرتر، مستقر و مستمر تری با کشورهای همسایه به ویژه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید در تبادلات فرهنگی با کشورهای همسایه قالب های مختلف فرهنگی از جمله هفته های فرهنگی، رویدادهای هنری و خواهرخواندگی فرهنگی را مورد توجه قرار دهیم.

وی تصریح کرد: کشور ما با بسیاری از کشورهای همسایه دارای اشتراکات فرهنگی است و ایجاد خواهرخواندگی بین شهرهای مرزی با شهرهای آن ها نیز می تواند در راستای اشتراکات فرهنگی و همکاری های این عرصه تاثیرگذار باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در طرح خواهرخواندگی با شهرهای کشورهای همسایه باید کلیات، اهداف، محورهای کلان، فهرست اقدامات، پیامدها و الزامات را در یک چارچوب قرار دهیم. خواهرخواندگی باید بر اساس شرایط و ظرفیت های دو طرف و در بستر روابط عاطفی و روانی مشترک شکل بگیرد.

صالحی با اشاره به الگوی قرارگاه فضای مجازی در استان ها نیز گفت: مدیریت فضای مجازی با توجه به تحولات و سرعت فناوری و کاربری در این حوزه  از جمله اولویت های مهم برای کشور است و این اهمیت در فضای استان های مرزی به علت شرایط خاص آن مضاعف می شود.

عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: ویژگی های فضای مجازی امروز در استان ها و شهرهای کوچک نیز تاثیرات خود را دارد و این موراد باعث شد تا در کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی شورای امنیت و توسعه پایگاه های شرق و غرب و کشور طرح قرارگاه فضای مجازی مطرح شود.

وی تصریح کرد: این قرارگاه می تواند اهداف ایجابی و سلبی را با نگاه فرهنگی، اجتماعی و کارآفرینی در استان های مرزی دنبال کند.

در این جلسه که علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر این کمیته نیز حضور داشت، دو طرح خواهر خواندگی شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران با شهرهای مرزی کشورهای همسایه و الگوی قرارگاه فضای مجازی در استان ها بررسی شد و هر یک از اعضا به ارائه نظرات و پیشنهاد های خود پرداختند.