به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر از دیگر اهداف ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر در کشور می توان به حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی، پشتیبانی از کار آفرینی و فعالیت های نوآورانه در حوزه فرهنگ و هنر و فراهم آوردن امکانات لازم برای افزایش دسترسی مناسب عامه مردم به آثار، خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری اشاره کرد.

افزایش نشاط اجتماعی، کمک به توسعه پایدار شهری و همچنین احیای هویت فرهنگی شهر های ایران و توسعه گردشگری در شهرهای ایران نیز از دیگر اهداف این طرح در کشور است.