هم زمان با روز اسناد ومیراث مکتوب طی مراسمی اطلس فضاهای فرهنگی ایران رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در مراسمی که با حضور بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان هنر و جمعی از مدیران فرهنگی در باغ کتاب تهران برگزار شد اطلس فضاهای فرهنگی ایران رونمایی شد. این اطلس که در چهارجلد توسط موسسه کمک به توسعه فرهنگ وهنر منتشر شده است گزارش آماری و تحلیلی وضعیت کتابخانه های عمومی، سالن های سینما، تماشاخانه ها و مجتمع های فرهنگی هنری است. در ادامه این مراسم سامانه اسناد فضاهای فرهنگی کشور که بیش از یکصد هزار سند را در خود جای داده است معرفی و نمایشگاه منتخبی از اسناد تاریخی بناهای فرهنگی ایران گشایش یافت.

شایان ذکر است محمود شالویی دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امین عارف نیا مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم سخنرانی و بر ضرورت ساماندهی اسناد فرهنگی و توسعه فضاهای فرهنگی کشور تاکید کردند.

بر پایه این گزارش نمایشگاه اسناد تاریخی بناهای فرهنگی ایران از ۱۹ لغایت ۲۲ اردیبهشت در باغ کتاب تهران دایر خواهد بود.