تفاهم نامه ایجاد اولین باغ موزه آجرکشور در شهر تهران به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در جلسه ای به همین منظور، تفاهم نامه ایجاد اولین باغ موزه آجر کشور میان شهردار منطقه شهر ۱۹ تهران و مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به امضا رسید.

از ابعاد مهم این پروژه می توان به حفظ یکی از هویت های فرهنگی و تاریخی شهر تهران اشاره کرد. از سوی دیگر احداث این پروژه ملی از اهمیت خاصی برای شهروندان تهرانی نیز برخوردار است.